Adatkezelési tájékoztató

„hajosok.hu Belvízi Távoktató Portál”-on (a továbbiakban: Portál) keresztül történő adatkezelése megfelel „a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)” szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendeletének, az alábbiakban.

A Portál látogatása és használata során nem gyűjt semmilyen informatikai elemzéssel kinyerhető személyes adatot, sem regisztrációval, sem hírlevélre való feliratkozással. A Portálba beregisztráló személy (a továbbiakban: Felhasználó) a regisztrációjakor a jelen adatkezelési tájékoztató tudomásul vételével adja meg személyes adatait.

 1. Az Adatkezelő adatai

A Portál szolgáltatásait nyújtja: Dajka János Hajósiskola Kft. Székhely: 2360 Gyál, Somogyi u. 78. Adószám: 23739855-1-33 Telefon: +36702542601 Email: dajka1973@gmail.com

Honlap: https://hajosok.hu/

Adatvédelemmel/adatkezeléssel kapcsolatos elérések a fenti címen lehetségesek.

 1. Kezelt adatok

A Portál látogatása során a Google Analytics rendszer anonim módon – a látogató személyes adatait nem érintve – statisztikai céllal adatokat gyűjt a látogatások számáról.

Adatkezelés a Portálba beregisztrált Felhasználóknál történik, mely különbözik a képzőszervek (hatósági engedéllyel működő hajós iskolák – a továbbiakban: Képzőszerv) által (vagy rajtuk keresztül) beregisztrált Felhasználók és a rendszerbe önállóan regisztráló Felhasználók esetén.

A Képzőszervek által (vagy rajtuk keresztül) regisztrált Felhasználók kezelt adatai:

 • név,
 • születési dátum,
 • e-mail cím,
 • tanulás előrehaladása (gyakorlás menüpontban a megtanult kérdések száma és valamennyi próbavizsga eredmény).

Az önállóan (Képzőszerv nélkül) regisztrált Felhasználók kezelt adatai:

 • név,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • számlázási cím,
 • tanulás előrehaladása (gyakorlás menüpontban a megtanult kérdések száma és valamennyi próbavizsga eredmény).
 1. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználók adatait a Portál használatának utolsó napjától számított 30 napig tároljuk (hajózási hatósági visszakereshetőség biztosítására), majd 30 napon belül töröljük (a törléssel a Felhasználó minden személyes adata törlődik a Portálból).

A Felhasználók a profilukban bármikor törölhetik felhasználói fiókjukat, ebben az esetben valamennyi adatuk törlődik a rendszerből.

Az önállóan (Képzőszerv nélkül) regisztrált Felhasználók számlázási adatait a számlázásra vonatkozó 2007. évi CXXVII. törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendeleteknek való megfelelés végett kezeljük és az azokban előírt ideig megőrizzük.

 1. Az adatkezelés célja, az adatfeldolgozók köre

A Felhasználók adataihoz csak az Adatkezelő és munkatársai, valamint adatigénylés esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok férhetnek hozzá, harmadik félnek semmilyen módon azok kiadásra nem kerülhetnek. Az Adatkezelő kizárólag hatósági adatigénylés esetén továbbíthat felhasználói adatokat az igénylő hatóságnak, amennyiben a hatóság megfelelő jogalappal rendelkezik. A hajózási képesítések megszerzésére felkészítő képzések jóváhagyására és ellenőrzésére kijelölt, illetékes hajózási hatóság részére folyamatosan biztosított a Képzőszervek által (vagy rajtuk keresztül) regisztrált Felhasználók adataihoz történő hozzáférés, a Portálban történő tanulási előmenetelükkel együtt (gyakorlás menüpontban a megtanult kérdések száma és valamennyi próbavizsga eredmény). A Képzőszervek által (vagy rajtuk keresztül) regisztrált Felhasználóik Portálban történő tanulási előmenetelének (gyakorlás menüpontban a megtanult kérdések száma és valamennyi próbavizsga eredmény) ellenőrzése a Képzőszervek részére folyamatosan biztosított.

 1. Az adatkezelési szabályzat jogalapja és a Felhasználó jogai

A Felhasználó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. A Felhasználó az Adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet a fenti elérhetőségek valamelyikén. 

 1. Cookie / süti kezelés: 

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön meglátogat egy webhelyet. A Portál használ sütiket, melyeket kizárólag a munkamenetek legszükségesebb adatainak tárolására, használhatóságának és folyamatainak megkönnyítésére vagy lehetővé tételéhez használja.

 1. Jogorvoslati lehetőség és hatályos jogszabályok

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi jogszabályokban tájékozódhat a Felhasználó:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)” szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete,
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.